راهنمای نحوه حذف کوکی در مرورگرهای Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer

کاربر گرامی جهت حذف کوکی در هریک از مرورگرهای زیر، طبق توضیحات موجود در عکس مراحل را انجام دهید:

1. مرورگر Firefox

توجه مهم: چنانچه کوکی برای حذف وجود نداشت جهت اطمینان خاطر آدرس را بدون http:// در باکس مربوطه طبق دو عکس زیر وارد نمایید.

2. مرورگر Chrome

3. مرورگر Internet Explorer